x
logo

Harmonogram konsultacji

20 sierpnia 2020 r. rozpoczęliśmy działania informacyjno-konsultacyjne

Od 31 sierpnia do 28 września czekaliśmy na Państwa głosy w sprawie inwestycji oraz opracowanej we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka wstępnej propozycji nasadzeń zastępczych.

Niestety – z powodu epidemii COVID-19 niemożliwe było przeprowadzenie wcześniej planowanych spotkań z mieszkańcami. Dlatego, chcąc zapewnić partnerom społecznym pełny dostęp do informacji na temat inwestycji, wprowadziliśmy alternatywne rozwiązania.

Głównym narzędziem umożliwiającym zgłaszanie opinii i uwag przez mieszkańców była i jest strona internetowa, przez którą m.in. publikujemy odpowiedzi na pojawiające się pytania, komentarze i opinie dot. inwestycji. Tą samą drogą można było w wyznaczonym terminie zgłaszać uwagi i wnioski do propozycji nasadzeń zastępczych.

Zapraszaliśmy do kontaktu poprzez formularz konsultacyjny. Wiadomości były odbierane również bezpośrednio pod adresem kontakt@stacja-praga.pl. Byliśmy także do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 604 204 205. (Wszystkie te formu kontaktu pozostają dostępne również po zakończeniu etapu konsultacji.)

Podczas konsultacji mieszkańcy zgłosili wnioski dotyczące zmiany lokalizacji części nasadzeń zastępczych. Możliwość uwzględnienia propozycji strony społecznej została przeanalizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka. W efekcie część nasadzeń (ok. 60 drzew) zostanie przeniesiona na tereny wskazane przez mieszkańców.

Z podsumowaniem procesu konsultacyjnego można zapoznać się w zakładce Konsultacje/Materiały do pobrania.