x
logo

Interaktywna mapa inwestycji

31.05.2022

Interaktywna mapa inwestycji

PSE rozbudowują i modernizują infrastrukturę przesyłową, realizując zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki największy w historii spółki program inwestycyjny.

Dzięki tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Informacje o aktualnym stanie projektów realizowanych przez PSE można znaleźć na mapie: https://www.pse.pl/inwestycje/interaktywna-mapa-inwestycji

INWESTYCJA W LICZBACH