x
logo

Konieczna wycinka drzew

Konieczna wycinka drzew

W procesie projektowania trasy linii kablowych brano pod uwagę m.in. możliwie największe oddalenie od terenów zamieszkanych i rozwijających się w tym kierunku oraz kwestie związane z oddziaływaniem na obecne i przyszłe funkcje rekreacyjne terenu.

W efekcie zdecydowano o przeprowadzeniu linii kablowych głównie przez tereny kolejowe. Pozwoliło to ograniczyć ingerencję w obszar po zachodniej stronie Portu Żerańskiego, który dzięki temu nie musiał podlegać wycince, a plany – związane m.in. z utworzeniem Parku Żerańskiego – nie zostały w żaden sposób utrudnione.

Niemniej, na wytyczonej trasie linii kablowych, w tym na terenach PKP, w sąsiedztwie torów kolejowych, także występowały zadrzewienia i zakrzewienia.

Zaplanowanie linii w technologii kablowej (zakopanie jej w ziemi) pozwoliło na ograniczenie pasa technologicznego, a tym samym wycinki drzew do 6 m od osi linii. Na potrzeby budowy linii kablowych konieczne było więc przeprowadzenie wycinki w pasie 12 m.

Obszar ten został szczegółowo zbadany. Po przeprowadzonych badaniach dendrologicznych, analizie brakarskiej i weryfikacji organów administracyjnych w terenie ustalono, że w związku z realizacją inwestycji konieczne jest uzyskanie zgody na usunięcie 380 drzew / 519 pni (bez uwzględnienia drzew w złym stanie).

Wycinkę zrealizowano zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, pod nadzorem przyrodników.

We współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka opracowano wstępną propozycję planu nasadzeń zastępczych.

Koncepcja ta we wrześniu 2020 r. została poddana konsultacjom społecznym. W efekcie uzgodnień wykonawca zamierza posadzić 624 drzewa w miejscach wskazanych przez Dzielnicę, mieszkańców oraz wzdłuż wybudowanych linii kablowych.

Podsumowanie działań konsultacyjnych zamieściliśmy w zakładce Materiały do pobrania.