x
logo

Kontakt

Formularz konsultacyjny
  Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  Inwestor i wykonawca są otwarci na dialog z mieszkańcami Dzielnicy Białołęka i działającymi na jej terenie organizacjami społecznymi. W związku z trwającą epidemią, głównym narzędziem umożliwiającym zgłaszanie pytań i opinii dotyczących inwestycji jest z konieczności strona internetowa.

  Odpowiedzi na pojawiające się pytania i komentarze będziemy publikować na bieżąco.

  KONTAKT

  Rzecznik inwestycji: Marek Rudnicki

  tel. +48 604 204 205 

  Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub na stronie internetowej www.pse.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do PSE S.A. zapytanie. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez PSE S.A., jakim realizacja polityki informacyjnej dot. realizowanych przez PSE S.A. inwestycji (Budowa stacji elektroenergetycznej Praga z wyprowadzeniem dwutorowej linii kablowej 220 kV), w szczególności udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz – w przypadku przetwarzania do celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami – podmiotom świadczącym usługi prawne. Administrator informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Niezależnie od powyższego administrator danych informuje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.