x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

alt

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami, PSE planują do 2025 roku wybudować i zmodernizować blisko 4 000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

 

Pinggao Group Co., Ltd. jest spółką zależną State Grid Corporation of China – chińskiego odpowiednika PSE. Firma działa w Polsce od kilku lat. Jest między innymi głównym wykonawcą przebudowy stacji elektroenergetycznej w Kozienicach oraz linii Krajnik – Glinki, budowy stacji Żydowo KierzkowoGdańsk Przyjaźń oraz budowy linii przesyłowych na trasach: Żydowo Kierzkowo – Słupsk oraz Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki.

www.pinggaogroup.com.cn