x
logo

Linki do filmów i map

 

Film z lotu drona (trasa linii)

Wywiad z projektantem

W materiale wideo znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: W jakim celu budowana jest stacja oraz linie elektroenergetyczne? Jaka technologia zostanie zastosowana? Jakie wyzwania stały przed projektantami podczas wyznaczania trasy linii? Którędy będzie ona przebiegać?

Wywiad z dendrologiem

W materiale wideo znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jak z punktu widzenia dendrologa i leśnika wygląda przebieg projektowanych linii kablowych? Jakie są wyniki inwentaryzacji zieleni i wstępna propozycja działań kompensacyjnych?