x
logo

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Dla stacji elektroenergetycznej Praga uzyskano wszystkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia. Budowa trwa od 2018 r. i aktualnie jest na ukończeniu.

W związku z budową linii elektroenergetycznych:

  • przeprowadzono ustalenia z właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz z Urzędem Dzielnicy Białołęka
  • uzgodniono skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą
  • w związku z przekroczeniem Kanału Żerańskiego – uzyskano pozwolenie wodnoprawne w PGW Wody Polskie
  • ponieważ duża część trasy przebiega przez zamknięte tereny kolejowe – przeprowadzono uzgodnienia ze spółkami PKP
  • uzyskano decyzje Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • z Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskano decyzje o zezwoleniu na usunięcie drzew
  • prace formalno-prawne mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla linii kablowych 220 kV planuje się zakończyć w pierwszym kwartale 2021 r. Wtedy też ruszą prace budowlane