x
logo

Podsumowanie konsultacji

09.12.2020

Podsumowanie konsultacji

31 sierpnia 2020 r. rozpoczęliśmy działania informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga z wyprowadzeniem linii 220 kV.

Przez cztery kolejne tygodnie – do 28 września:

  • poprzez formularz konsultacyjny zbieraliśmy pytania i opinie dotyczące inwestycji oraz uwagi i wnioski do propozycji nasadzeń zastępczych, opracowanej we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka;
  • odbieraliśmy wiadomości pod adresem kontakt@stacja-praga.pl;
  • byliśmy do dyspozycji mieszkańców pod numerem telefonu 604 204 205;
  • na stronie stacjapraga.pse.pl publikowaliśmy na bieżąco odpowiedzi na zgłaszane pytania i wątpliwości.

Jak informowaliśmy o konsultacjach?

  • 19 sierpnia powiadomiliśmy o konsultacjach Radę Dzielnicy Białołęka.
  • Informacja została udostępniona przez część Radnych w mediach społecznościowych.
  • W tym samym dniu ukazał się materiał o inwestycji na stronie tubialoleka.pl.
  • W kolejnych dniach prowadzony przez nas dialog promowaliśmy na stronie internetowej stacjapraga.pse.pl, w prasie lokalnej (Echo Białołęckie) oraz w Internecie – poprzez portal tustolica.pl / tubialoleka.pl.
  • Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, o prowadzonej procedurze informował również Urząd Dzielnicy Białołęka – poprzez aktualności na swojej stronie internetowej, profil na FB oraz prasę samorządową (Czas Białołęki).
  • Informacje przesyłaliśmy również do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Białołęka.

W październiku i listopadzie prowadziliśmy rozmowy na temat możliwości uwzględnienia propozycji strony społecznej. W efekcie – po przeprowadzonych konsultacjach część nasadzeń planowanych przy inwestycji (ok. 60 drzew) zostanie przeniesiona z obszaru, w którym będą budowane linie kablowe, na miejsca wskazane przez mieszkańców (plac zabaw przy ul. Portowej, teren szkoły podstawowej nr 118 przy ul. Myśliborskiej oraz szkoły podstawowej nr 365 przy ul. Płużnickiej).

Kilkadziesiąt drzew – zgodnie z przedstawioną do konsultacji wstępną koncepcją – zostanie posadzonych na terenach placówek oświatowych bądź na terenach im przyległych (nowa szkoła przy ul. Warzelniczej / Hemara oraz park kieszonkowy w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek), kolejnych kilkadziesiąt – w pasie sąsiadującym z trasą mostu Grota-Roweckiego, aby stworzyć tzw. strefę buforową z gatunków szybko rosnących.

Pozostałe nasadzenia kompensacyjne zostaną zrealizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wycinki.

Dzisiaj publikujemy podsumowanie tego procesu, które mogą Państwo pobrać w zakładce Konsultacje / Materiały do pobrania.

INWESTYCJA W LICZBACH