x
logo

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE PODPISAŁY POROZUMIENIE

03.02.2023

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE PODPISAŁY POROZUMIENIE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą współpracować z lotnictwem wojskowym przy wykonywaniu lotów przez śmigłowce i bezzałogowe statki powietrzne PSE na potrzeby monitorowania infrastruktury krytycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisano 2 lutego w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie.

W spotkaniu udział wzięli prezes PSE Tomasz Sikorski i wiceprezes PSE Jarosław Brysiewicz oraz gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, zastępca dowódcy COP-DKP, a także płk dypl. pil. Piotr Tusza, szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Strony wyraziły nadzieję, że uzgodnione zasady współpracy oraz doświadczenia nabywane w trakcie współpracy wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz będą bodźcem do rozwoju cywilnych technologii bezzałogowych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego.

INWESTYCJA W LICZBACH