x
logo

Pytania ze skrzynki kontaktowej

24.09.2020

Pytania ze skrzynki kontaktowej

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka pytań przesłanych za pośrednictwem formularza konsultacyjnego:

Planujecie państwo wyciąć prawie 600 drzew. Czy jest  możliwość, żeby uniknąć wycinania przynajmniej części z tych drzew – np. przez zmianę technologii wykonywanych prac?

W kwestii liczby drzew – po przeprowadzeniu inwentaryzacji (oraz jej późniejszej weryfikacji ze strony Urzędu Dzielnicy Białołęka) ustalono, że ostatecznie niezbędne jest uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie 414 drzew rosnących w postaci 591 pni.

Warto zaznaczyć, że inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – już na wstępie podjął decyzję o zmianie technologii. Pozwoliło to uniknąć wycięcia większej liczby drzew. Wykorzystanie podziemnej technologii kablowej wiąże się z ograniczeniem pasa, w którym wycinane są drzewa – do 6 m w obie strony od osi linii. Gdyby wykorzystano tradycyjną, standardowo stosowaną w przypadku linii przesyłowych technologię napowietrzną (i wybudowano kilkudziesięciometrowe słupy), wycinka musiałaby zostać przeprowadzona w pasie o szerokości ok. 23 m.

Obejrzałam film z drona, lot nad drzewami. Szkoda, że w ogóle wycinacie te drzewa, ale lepiej tam, niż przy Kanale Żerańskim.

Wyznaczając trasę linii wykonawca brał pod uwagę kwestie związane z oddziaływaniem na obecne i przyszłe tereny zielone. Nie chcieliśmy ingerować w istniejącą i planowaną zieleń wzdłuż Kanału Żerańskiego, w tym w teren przyszłego Parku Żerańskiego. W efekcie zdecydowano o przeprowadzeniu linii kablowych w tzw. korytarzu infrastrukturalnym, czyli przez tereny przemysłowe, poprzemysłowe i kolejowe. Niemniej, na wytyczonej trasie linii kablowych, także występują zadrzewienia i zakrzewienia. Nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć ich wycięcia.

Nasadzenia – czy to będą duże sadzonki?

Dla zrekompensowania wpływu budowy na środowisko naturalne opracowaliśmy, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka, wstępną propozycję planu nasadzeń zastępczych. Jest ona aktualnie przedmiotem konsultacji (trwających od 31 sierpnia do 28 września). W ramach koncepcji zaproponowano nasadzenie drzew i krzewów przede wszystkim w pobliżu niezbędnej wycinki, ale też w innych miejscach wskazanych przez Dzielnicę.

Wg ustaleń po realizacji inwestycji wykonawca zasadzi 624 drzewa. 554 drzewa – wiśnie, klony, jarzęby i lipy – zostaną zlokalizowane w miejscu wycinki. Wybór części gatunków o niewielkiej docelowej wielkości wynika z ograniczonego miejsca do przeprowadzenia nasadzeń po zakończeniu inwestycji. Rośliny (w tym ich korzenie) nie mogą zagrażać liniom kablowym i nie powinny kolidować z pracami serwisowymi. Drugim istotnym założeniem był taki dobór gatunków, aby były one wysoce miododajne. Ze względu na obserwowane w ostatnich latach zamieranie pszczół, dendrolog tworzący projekt nasadzeń wskazał gatunki, które będą dostarczać owadom pokarmu.

Dodatkowo poza terenem inwestycji, na działkach wskazanych przez Urząd Dzielnicy, wykonawca zasadzi 50 dębów szypułkowych sprawdzonej w warunkach miejskich odmiany Fastigiate Koster. 7 dębów mamy posadzić w parku kieszonkowym w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek, 10 dębów przy nowej szkole przy ul. Warzelniczej/Hemara i 33 dęby w okolicach mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego. Ponadto, wraz z dębami, przy moście zostanie posadzonych 20 szybko rosnących topoli Simona.

Sadzonki będą duże – dęby będą miały obwód min. 16-18 cm, inne drzewa minimum 14 cm. Dodatkowo wykonawca zaproponował posadzenie 1000 krzewów ligustru zimozielonego, który zgodnie z wytycznymi Urzędu Dzielnicy Białołęka ma zostać wykorzystany na terenie szkoły przy ul. Warzelniczej/Hemara.

INWESTYCJA W LICZBACH