x
logo

SADZIMY DRZEWA

30.11.2021

SADZIMY DRZEWA

Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych, które wyprowadzą moc z  nowo wybudowanego bloku gazowo-parowego w EC Żerań do linii 220 kV Miłosna – Mory jeszcze trwa. Tymczasem Wykonawca – firma Pinggao, działająca na  zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, już sadzi drzewa.

Wykonawca posadzi 624 drzewa.  Wiśnie, lipy i jarzęby są lokalizowane wzdłuż wybudowanych linii kablowych, czyli tam, gdzie przeprowadzono wycinkę. Dodatkowo 63 sztuki są sadzone w miejscach wskazanych przez mieszkańców podczas konsultacji przeprowadzonych w  2020 r.: m.in. na placu zabaw przy ul. Portowej, oraz przy wybranych szkołach podstawowych.

Przypominamy, że sadzonki przewyższają wymagania obowiązujące w stolicy. Ustalone przez miasto „Standardy kształtowania zieleni Warszawy” zalecają korzystanie z  roślin o  obwodach pni nie mniejszych niż 12–14 cm. Tymczasem wykonawca zobligował się do posadzenia 574 drzew o obwodzie 14–16 cm oraz 50 drzew o obwodzie 16–18 cm.

Na największe sadzonki, czyli dęby, trzeba poczekać. Dlatego część nasadzeń zostanie wykonanych na  wiosnę 2022 r. Będą to drzewa lokalizowane w miejscach wskazanych przez Urząd Dzielnicy Białołęka: 33 dęby w okolicach mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego (obok 20 topoli sadzonych w  tej lokalizacji jeszcze w  tym roku), 10 dębów (oraz dodatkowo 1000 krzewów ligustru) na  terenie szkoły przy ul. Warzelniczej/Hemara, a  także 7 dębów w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek.

Wykonawca jest zobowiązany dbać o nasadzenia przez okres trzech lat. Jeśli któreś z  nich nie przetrwają tego czasu, będzie musiał wymienić je na nowe lub w ramach rekompensaty wnieść odpowiednią opłatę.

Materiał informacyjny o nasadzeniach znajdą Państwo tutaj oraz w zakładce Materiały do pobrania.

O nasadzeniach w Czasie Białołęki (str. 4.): tutaj

INWESTYCJA W LICZBACH