x
logo

Wyniki oceny formalnej

OCENA FORMALNA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

Komisja dokonała oceny formalnej zgłoszeń do programu WzMOCnij swoje otoczenie.

Finalnej ocenie merytorycznej zostaną poddane wnioski złożone przez :

  • Stowarzyszenie „Razem dla Białołęki”
  • Fundację „Ave”
  • Fundację „Alter Eko”
  • Białołęcką Grupę Lokalną „Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”
  • Samodzielne Koło Terenowe nr 5 „Społecznego Towarzystwa Oświatowego”

W kolejnych tygodniach PSE wybierze zwycięskie inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2021 r. Lista laureatów ma zostać opublikowana do 25 lutego.

https://wzmocnijotoczenie.pl/dokonano-oceny-formalnej-wszystkich-zgloszen-do-programu-na-bialolece/

http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-3935-wzmocnij_swoje_otoczenie_na_bialolece.html