x
logo

PRACE W PAŹDZIERNIKU

25.10.2021

PRACE W PAŹDZIERNIKU

Trwają prace. Wybudowano słup pozawalający przyłączyć linie kablowe do napowietrznej linii 220 kV Miłosna – Mory, przywieziono wszystkie kable potrzebne do ułożenia linii, w wykopach i przewiertach układane są kable.

INWESTYCJA W LICZBACH