x
logo

O programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wspierają lokalne społeczności

Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą nabór do programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, do którego zapraszają samorząd i jego jednostki budżetowe (np. przedszkola, szkoły, biblioteki) oraz organizacje pozarządowe.

By ubiegać się o granty w wysokości do 20 tys. zł. należy zgłosić projekty społeczne wprowadzające korzystne i długotrwałe zmiany w lokalnym otoczeniu. Rekrutacja do trzeciej tury III edycji trwa do 7 października (termin wydłużony).

Celem WSO jest wsparcie najlepszych pomysłów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości ich życia i bezpieczeństwa. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej z kategorii:

  • aktywność,
  • bezpieczeństwo,
  • edukacja,
  • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
  • środowisko naturalne,
  • zdrowie,
  • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Komplet dokumentów do pobrania ze strony Programu: https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/.

Na stronie Programu znajdą Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://wzmocnijotoczenie.pl/faq/

Konsultacji w sprawie zgłoszeń do Programu udzielają: