x
logo

Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny

to urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii, które są ze sobą powiązane i tworzą sieć zapewniającą bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu rozległego systemu przesyłu energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach.

W uproszczeniu, cały proces od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy wygląda następująco:

  • elektrownie produkują energię, po czym w stacjach SN/NN (średnich napięć / najwyższych napięć) – takich jak stacja elektroenergetyczna Praga – podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości;
  • liniami najwyższych napięć (NN, w Polsce 220 i 400 kV) – takimi jak linie kablowe od SE Praga do nacięcia napowietrznej linii elektroenergetycznej Miłosna – Mory – przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN (najwyższych napięć / wysokich napięć), gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV;
  • liniami wysokich napięć (WN, w Polsce o napięciu 110 kV) przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN;
  • liniami średnich napięć (SN, w Polsce o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV) energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn;
  • liniami niskiego napięcia (nn – najniższych napięć, 400 i 230 V) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (np. gospodarstw domowych).

Ponieważ nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej, w każdym momencie ilość energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. Dlatego system elektroenergetyczny musi być zdolny do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Jest to możliwe dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii. Im taka sieć jest bardziej rozbudowana, tym system jest bezpieczniejszy i zapewnia większą stabilność w dostawie prądu dla odbiorców.

W Polsce rolę operatora systemu przesyłowego pełni spółka skarbu państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Spółka zarządza 303 liniami o łącznej długości  15 964 km, oraz 110 stacjami najwyższych napięć. PSE od wielu lat realizuje ogólnopolski program modernizacji i rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Istniejący system powstał w znacznej mierze w połowie XX wieku i wymaga w dużej części modernizacji – tym bardziej, że na przestrzeni lat zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną.

 

Inwestycje w rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na Mazowszu

Województwo mazowieckie ma szczególne znaczenie dla KSE. Zlokalizowana na Mazowszu infrastruktura przesyłowa służy nie tylko zaspokojeniu rosnących potrzeb mieszkańców tego regionu. Stanowi również jedno z kluczowych połączeń pozwalających na przesył energii z południowej do północnej i północno-wschodniej Polski – obszarów z niewielką liczbą źródeł wytwórczych, zależnych od energii elektrycznej wytwarzanej w innych częściach kraju.

Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych dostaw energii do milionów odbiorców wymaga inwestycji w źródła energii oraz nowoczesnej, rozbudowanej sieci przesyłowej o dużej przepustowości.

Realizowana przez PGNiG Termika budowa nowego bloku gazowo-parowego w Ec Żerań, a także budowa stacji Praga oraz linii elektroenergetycznych 220 kV, łączących zmodernizowaną elektrociepłownię z KSE, wpisują się w te działania.