x
logo

Do 30 września – złóż wniosek do nowego „WzMOCnij swoje otoczenie” dla Białołęki!

01.09.2021

Do 30 września – złóż wniosek do nowego „WzMOCnij swoje otoczenie” dla Białołęki!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują o naborze do kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, do którego zapraszają samorząd, jego jednostki budżetowe (np. przedszkola, szkoły, biblioteki) oraz organizacje pozarządowe.

By ubiegać się o granty w wysokości do 20 tys. zł. należy zgłosić projekty społeczne wprowadzające korzystne i długotrwałe zmiany w lokalnym otoczeniu. Rekrutacja trwa do 30 września.

Celem WSO jest wsparcie najlepszych pomysłów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości ich życia i bezpieczeństwa. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej z kategorii:

 • aktywność fizyczna,
 • bezpieczeństwo,
 • edukacja,
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
 • środowisko naturalne,
 • zdrowie,
 • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Przykładowe cele, na które można zgłaszać projekty, zostały opisane w regulaminie programu.

Kompletne zgłoszenie w programie stanowi:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu,
 • ważny, posiadany przez uczestnika programu statut lub inny właściwy dokument potwierdzający działalność uczestnika (kopia dokumentu z ostatnich 6 m-cy poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • KRS lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej formularz zgłoszeniowy do reprezentowania uczestnika oraz poświadczające możliwość zawierania przez uczestnika umów cywilno-prawnych, w tym zaciągania zobowiązań finansowych (kopia dokumentów  z ostatnich 6 m-cy poświadczona za zgodność oryginałem).

Komplet dokumentów do pobrania umieszczono na stronie: https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/.

Na stronie Programu znajdą Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://wzmocnijotoczenie.pl/faq/

Konsultacji w sprawie zgłoszeń do programu udzielają:

Informacja na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Białołęka: http://bialoleka.waw.pl/aktualnosc-4072-wzmocnij_swoje_otoczenie.html

INWESTYCJA W LICZBACH