x
logo

Ocena formalna zgłoszeń do programu „WzMOCnij swoje otoczenie” 2020

05.02.2021

Ocena formalna zgłoszeń do programu „WzMOCnij swoje otoczenie” 2020

Komisja dokonała oceny formalnej zgłoszeń do programu WzMOCnij swoje otoczenie.

Finalnej ocenie merytorycznej zostaną poddane wnioski złożone przez :

  • Stowarzyszenie „Razem dla Białołęki”
  • Fundację „Ave”
  • Fundację „Alter Eko”
  • Białołęcką Grupę Lokalną „Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”
  • Samodzielne Koło Terenowe nr 5 „Społecznego Towarzystwa Oświatowego”

W kolejnych tygodniach PSE wybierze zwycięskie inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2021 r. Lista laureatów ma zostać opublikowana do 25 lutego.

https://wzmocnijotoczenie.pl/dokonano-oceny-formalnej-wszystkich-zgloszen-do-programu-na-bialolece/

INWESTYCJA W LICZBACH