x
logo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestują w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

22.07.2022

Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestują w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć

W maju i czerwcu Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad 39 mln zł. 

PSE wyłączyły zakupy i dostawy aparatury sieciowej z zakresu umów z wykonawcami projektów inwestycyjnych. Są one kupowane bezpośrednio od producentów lub dostawców. W zakresie dostaw znajduje się również aparatura niezbędna do bieżącej eksploatacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dzięki programowi dostaw inwestorskich PSE mają zyskać możliwość budowania bezpośrednich relacji z producentami i kształtowania ich oferty pod kątem potrzeb spółki. Centralizacja zakupów ma pozwolić również na ujednolicenie stosowanych przez PSE rozwiązań technicznych oraz lepsze zarządzanie zamówionym asortymentem.

INWESTYCJA W LICZBACH