x
logo

Ostateczne pozwolenie na budowę

07.05.2021

Ostateczne pozwolenie na budowę

6 maja 2021 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch linii kablowych o napięciu 220 kV relacji SE Praga – nacięcie linii napowietrznej Miłosna – Mory stała się ostateczna.

Inwestycja przechodzi do etapu budowlanego. Więcej informacji o tej fazie realizacji przedsięwzięcia znajdą Państwo w zakładce „Prace budowlane / Technologia budowy” oraz w informatorze na etap budowy w zakładce „Konsultacje / Materiały do pobrania„.

INWESTYCJA W LICZBACH