x
logo

PSE zachęcają do oszczędzania energii

06.12.2022

PSE zachęcają do oszczędzania energii

Na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (www.pse.pl) publikowane są informacje na temat tzw. godzin szczytu, w których każdy z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyznaczają godziny z najwyższym przewidywanym zużyciem energii elektrycznej wytworzonej w źródłach innych niż odnawialne. W tym czasie elektrownie konwencjonalne muszą pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, generujących najwięcej CO2 i produkujących najdroższą energię. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy niezbędne dla zbilansowania krajowego systemu i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

– Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i, o ile to możliwe, przesuwanie zużycia energii na inne godziny. Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i  unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem – wyjaśnia Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i  środowiska. –  Aktywna postawa odbiorców to kluczowy element zadbania o bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko w czasie kryzysu – podkreśla wiceminister.

Ograniczenie zużycia jest najlepszym sposobem na obniżenie kosztów energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę sytuacji w systemie, na czym korzystamy wszyscy – mówi Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. – System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a godziny szczytu nie oznaczają konieczności ograniczania dostaw energii. Mają one za zadanie zwiększyć świadomość społeczną i promować solidarne zachowania wszystkich odbiorców – dodaje.

Jak można oszczędzać energię w godzinach szczytu?

Warto wówczas zrezygnować z korzystania z energochłonnych urządzeń, np. odkurzaczy, pralek, piekarników, grzejników elektrycznych. Zachęcamy również do wyłączania nieużywanych urządzeń (np. komputera czy telewizora) oraz zgaszenia zbędnego oświetlenia. Więcej o oszczędzaniu energii można przeczytać na stronach Ministerstwa Klimatu i  Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji o pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego można znaleźć na  stronie „Jak funkcjonuje KSE?”.

Jak działają „paski”?

Wyznaczane godziny szczytu są prezentowane na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego w formie tabeli w zakładce „Godziny Szczytu” oraz na stronie głównej www.pse.pl w postaci „pasków”, na których godziny szczytu oznaczono na żółto. Jeden z pasków pokazuje godziny szczytu w bieżącym dniu, drugi – na kolejną dobę. Informacje są aktualizowane codziennie przed godz. 17.

INWESTYCJA W LICZBACH