x
logo

PSE zostały partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

30.05.2023

PSE zostały partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Dbanie o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest priorytetem dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spółka będzie dzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. PSE przystąpiły do niego jako partner instytucjonalny.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców, których celem jest ograniczenie liczby wypadków na budowach w całej Polsce.

Sygnatariusze oraz firmy zrzeszone w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wdrażają wspólne standardy bezpieczeństwa, w tym wprowadzają systemowe rozwiązania z dziedziny BHP oraz prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową. Sygnatariusze dzielą się wiedzą i wypracowują wspólne standardy prac oraz inicjatywy propagujące bezpieczne środowisko pracy.

PSE realizują obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii, który przewiduje do 2036 budowę m.in. ponad 5000 km nowych linii 400 kV i 27 stacji elektroenergetycznych. Aktualnie spółka zarządza 110 stacjami i prawie 16 tys. km linii najwyższych napięć. Taka skala działalności wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo wykonawców prac budowlanych i eksploatacyjnych. Dlatego spółka od lat stosuje system zarządzania HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality – Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko, Jakość), który pozwala na całościowe podejście do tych zagadnień.

Więcej o HSEQ oraz podejściu PSE do bezpieczeństwa pracy można posłuchać w podkaście „Pod Najwyższym Napięciem” z udziałem Danuty Wiss, dyrektor Biura Zarządzania Środowiskiem Pracy

INWESTYCJA W LICZBACH