x
logo

Trasa linii elektroenergetycznych

19.08.2020

Trasa linii elektroenergetycznych

Pierwotna trasa kablowych linii elektroenergetycznych, ujęta kierunkowo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, przebiegała w pobliżu terenów rekreacyjnych, w tym przyszłego Parku Żerańskiego.

Po analizach projektantów lokalizacja została zmieniona – przesunięta na tereny przemysłowe i obszary kolejowe. Więcej o wyborze trasy przeczytają Państwo tutaj.

Poniżej – film z drona pokazujący trasę linii w terenie oraz link do interaktywnej mapy, na której przebieg naniesiono na zdjęcie satelitarne.

 
 

INWESTYCJA W LICZBACH