x
logo

Zgłoś projekt

19.08.2020

Zgłoś projekt

Zachęcamy do zgłaszania projektów społecznych do białołęckiej edycji realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogólnopolskiego programu „Wzmocnij swoje otoczenie” (www.wzmocnijotoczenie.pl).

Inwestor zaprasza mieszkańców oraz organizacje społeczne do współpracy w zakresie realizacji inicjatyw z obszaru zdrowia, sportu i ekologii. Na Białołęce przewiduje się nagrodzenie jednego projektu, który nie przekroczy kwoty 60 000 zł netto lub 3 projektów o wartości 20 000 zł netto każdy.

W Programie mogą brać udział mieszkańcy oraz: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne organizacje pozarządowe.

Od 31 sierpnia do 15 grudnia (aktualizacja terminu) można zgłaszać inicjatywy, które spełniają wymagania Programu. Nadesłane pomysły będą oceniane przez inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka.

Realizacja projektów – do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu „Wzmocnij swoje otoczenie”.

INWESTYCJA W LICZBACH